Monoetilen glikol - MEG

 

 

Tehnički kvalitet

 

Bezbojna, viskozna tečnost, biljnog porekla  koja je u širokoj upotrebi u formulaciji rashladnih tečnosti. Poseduje izuzetnu rastvorljivost u vodi i veliku higroskopnu prirodu. 

 

 

 

 

Hemijski naziv

Monoetilen Glikol, MEG, Glikol, Monoethylene Glycol, Etilen Glikol, 1,2-Etan Diol

 

Molekularna formula:

C2H6O2

Molarna masa:

62.07 g/mol

CAS br.

107-21-1

EC br.

203-473-3

 

Specifikacije

Karakteristike

Vrednost

Jedinica

Test metoda

Maseni udeo

 

 

 

–  etan diola

min. 99.5

%

Ph.Eur. 7

–  vode

max. 1.0

%

Ph.Eur. 7

Boja - Lovibond

max. 10

ZMA-0032

 

 

Upotreba

Monoetilen Glikol - MEG, je bistra, bezbojna, slabo viskozna tečnost, niske tačke mržnjenja. 

 

Koristi se u industriji boja, auto i hemijskoj industriji, jedino za tehničke potrebe. 

 

Svoju primarnu upotrebu ima u proizvodnji rashladnih tečnosti gde se mešanjem sa omekšanom vodom može dobiti fluid koji ima jako nisku tačku mržnjenja. Teorijski(prema tablicama) za tačku mržnjenja od -45°C, potrebno je pripremiti 55-56% rastvor MEG-a sa omekšanom vodom.

 

Meša se sa svim ostalim organskim rastvaračima, uz potpuno mešanje sa vodom.

 

 

 

Pakovanje

225kg originalna metalna burad, na paletama od 900kg

Fotografija proizvoda

 

Pakovanje MEG-a

 

Dokumenta

 

Specifikacija MEG-a.pdf

 

 

 

Minimalna količina koja se može kupiti je jedno bure ili 225kg. 

 

Prodaja isključivo pravnim licima.

 

Ukoliko vas zanima cena proizvoda, gde se može kupiti ili ukoliko imate pitanja o upotrebi proizvoda, slobodno nas kontaktirajte na dole navedene telefone.

           

Kontakti prodaje

Oleohemija D.o.o.
Adresa: Generala Štefanika 37 
11000 Beograd, 
Srbija 

Telefon: +381 63 700 9386
              +381 63 447 665
Tel/Fax: +381 11 3120 809

Mail to: office@oleohemija.rs

 

 

O nama

Sample image

Mi smo mlado preduzeće osnovano u cilju podmirenja visoko zahtevnog segmenta tržišta. Naša profesinalna specijalizacija je usmerena na industriju kozmetičkih preparata, farmaciju i prehrambenu industriju.

Lokacija Magacina

Batajnički Drum 23, 11000 Beograd.

Sample image

Template designed by OLEOHEMIJA d.o.o.